ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ – ΚΟΙΤΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΗ ΠΙΑΣΕΙΣ